Squid Game Season 1 Review - squid-game.onl

Squid Game Season 1 Review

IGN
Views: 264477
Like: 5129
Squid Game is now streaming on Netflix. Review by Brittany Vincent.

Squid Game is one of the most exciting series to hit Netflix in some time. It mashes up the carefree, idyllic days of childhood with the brutal realism of adulthood as it forces everyday people to compete in life or death matches in a bid to potentially wipe out their debts. Equal parts gut-wrenching and squirm-inducing, it’s a white-knuckle thriller, drama, and episodic psychological breakdown with a sickly pastel veneer. It’s one of the most unique things you’ll watch this year — and maybe ever.

#IGN #SquidGame

28 Comments

 1. WoW such a unique concept, never seen anything like this before.

 2. Trúc Vy 600k vào (chonbantinh.xyz) says:

  14:46 Thích em thì hôn má, còn mà thích quá thì mình hôn môi

 3. Tiểu Mi 500k vào (chonbantinh.xyz) says:

  9:19 Tính mời anh đi ăn tối nhưng lại sợ thành bữa tối của anh

 4. Trúc Vy 600k vào (chonbantinh.xyz) says:

  1:24 Này cái cậu cute. Làm người yêu tớ nhé.

 5. 21:25 Cố tình mặc trễ vai anh không để ý. Lẽ nào chúng mình chỉ có tình đồng chí thôi sao?

 6. 14:07 Sài Gòn đẹp nhất về đêm. Đời anh đẹp nhất khi thêm em vào.

 7. Yến Trâm 800k vào (chonbantinh.xyz) says:

  22:04 Người ta thì thiếu hoa đào. Còn em chỉ muốn sà vào tay anh.

 8. 14:56 Con cóc là cậu ông trời. Còn anh là cả cuộc đời của em.

 9. 6:21 Nghe nói anh có nhiều tâm sự, Thật tình cờ… em có cả vạn tâm tư!

 10. This wasn't a review, it was a recap.

 11. This wasn't a review, it was a recap.

 12. Please change the name to season 1 summary or overview with score

 13. Please change the name to season 1 summary or overview with score

 14. Don't watch this review if you haven't watched it yet! It's filled with spoilers!

 15. Don't watch this review if you haven't watched it yet! It's filled with spoilers!

 16. WoW such a unique concept, never seen anything like this before.

 17. Prolly best show this year. Every bit was intriguing to watch

 18. Prolly best show this year. Every bit was intriguing to watch

 19. If Mario Party was a series made by Netflix

 20. If Mario Party was a series made by Netflix

Leave a Reply

Your email address will not be published.